Træning

Nye medlemmer kan starte hele året, men bedst er det i sep/okt og i jan/feb.
Træn gratis med, og se om karate er noget for dig. Alle er velkommen!

mandag onsdag
- børn (fra ca. 5 år) og evt. forældre
åben for alle grader

kl. 17:15 - 18:15
børn (fra ca. 5 år)
åben for alle grader

kl. 18:00 - 19:00
børn (fra ca. 5 år) og evt. forældre
fra 9.kyu og opefter

kl. 18:15 - 19:15
unge/voksne
åben for alle grader

kl. 19:00 - 20:30
unge/voksne
åben for alle grader

kl. 19:15 - 20:30

Her finder du klubben

Høng Skole
Gymnastiksalen
Odinsvej
4270 Høng
Den blå prik markerer klubbens beliggenhed. Det gule S er Høng Station.
Biler skal dreje ind fra Odinsvej og kan så køre helt ind til klubben.
Indgangen til gymnastiksalen findes til venstre under halvtaget i skolegården.
 Den blå prik markerer klubbens beliggenhed. Det gule S er Høng Station

Instruktører

instruktør funktion & tiltale grad undervisning & ansvar
Brian Kim Larsen Chefinstruktør
Sensei
3.dan Børn
Unge/Voksne
Øvede
Graduering

Børneattester

Alle vore instruktører er godkendt af Rigspolitichefen til undervisning af børn og unge under 15 år.

Bestyrelsen

navn funktion
Brian Kim Larsen Formand
Anne Krosby Wiese Kasserer
Brian Krosby Wiese Medlem

Dojo-Kun

Dojo-KunDojo-Kun er fem overordnede målsætninger der som en del af helheden ligges særligt vægt på i både træningen såvel som i dagligdagen. Dojo-Kun skal minde udøveren om, at Genseiryu Karate ikke kun er en stræben efter perfekte teknikker men også en stræben efter dybere forståelse for udvikling af individet med både moralske og etiske værdier.

  • Hitotsu - Ooinaru Yuuki o Yashinau Koto // En - Udvis Stort Mod
  • Hitotsu - Reigi o Taisetsu ni Suru Koto // En - Optræd Høfligt og Med Værdighed
  • Hitotsu - Haji o Shiru Koto // En - Vær Beskeden og Opmærksom
  • Hitotsu - Doryoku no Seishin o Yashinau Koto // En - Opbyg et Stræbsomt og Ihærdigt Sind
  • Hitotsu - Seijitsu o Mune to Suru Koto // En - Gør det til et Princip altid at være Omhyggelig

Karate er for Alle

Uanset om du ønsker at træne karate som selvforsvar, deltage i stævner eller blot træne for motionens skyld, kan du få opfyldt dine ønsker i Høng Karate Klub. Vi har plads til alle, idet træningen tilpasses den enkeltes forudsætninger gennem opdelt træning.

Gratis Prøvetræning

Nye medlemmer har mulighed for gratis prøvetræning uden at skulle binde sig til et medlemskab. Er du interesseret i at prøve kræfter med Karate, er du velkommen til at møde op i klubben. Af hensyn til planlægning af træningen bør du møde op i god tid og meddele din ankomst til instruktøren senest 5 min. før træningen starter.

Påklædning

Når man træner karate, er man iført en traditionel hvid dragt. Dragten består af bukser og jakke med tilhørende bælte, der kan variere i farve, alt efter hvor mange gradueringer man har bestået. Dragten kan i en god og solid kvalitet erhverves billigt i klubben. I de første måneder kan man dog udmærket træne iført almindeligt sportstøj, som f.eks. en t-shirt og et par løstsiddende bukser. Der skal ikke tænkes på sko, da vi træner i bare fødder.

Betingelser

Ved indmeldelse skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, ligesom man skal vedgå sig klubbens vedtægter og følgende betingelser:

§ ... at følge den etikette og disciplin som udøves i en dojo (træningssal).
§ ... at deltagelse foregår på eget ansvar under kyndig vejledning af instruktørerne.
§ ... at der under ingen omstændigheder kan rejses erstatningskrav.
§ ... at klubben normalt er lukket mellem jul og nytår, i skolernes efterårsferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie og andre helligdage, hvor lokalerne ikke står til rådighed.
§ ... at indmeldelsen er fortløbende - ikke sæsonbestemt.
§ ... at udmeldelse skal ske skriftligt med forudgående varsel til udgangen af en måned.
§ ... at kontingentet skal betales senest d. 1. i måneden forud for den måned der betales for.
§ ... at Genseiryu forbundslicens betales ved indmeldelse og derefter én gang årligt.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen eller ved personlig henvendelse til chefinstruktøren i klubben.

Forbundsmedlemskab

Dansk Genseiryu Karate-do Forbund (Genseiryu DK, GKIF-Danmark)
- Optaget som medlem 19. januar 2002.

Dansk Karate Forbund (D.Kar.F.)
- Optaget som fuldgyldigt medlem som vedtaget på Dansk Karate Forbunds generalforsamling 1. maj 2010.
- Optaget som associeret medlem som meddelt i mail/brev 23. marts 2010.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
- Optaget som medlem meddelt i skrivelse af 15. november 2002.

Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)
- Optaget som medlem meddelt i skrivelse af 20. oktober 1994.