Graduering

 Officiel Graduering Hvert år afholdes der graduering flere gange henover sæsonen som regel i marts, juni og december, men der kan også forekomme gradueringer på f.eks. træningslejre eller hvis man selv rejser til Japan for at blive gradueret i Honbu Dojo (hovedkvarteret) i Tokyo. Alt efter den pågældendes indsats, engagement, evner og tilegnede færdigheder, kan man i henhold til det opnåede resultat ved selve gradueringen måske avancere i graderne. I starten vil man ofte kunne nøjes med kun 2-3 måneders seriøs og målrettet træning mellem hver graduering, men desto højere op i graderne man kommer, desto sværere bliver det selvfølgelig. Mange bruger f.eks. 6-9 måneder mellem 3., 2. og 1.kyu, men fra 1.kyu til 1.dan træner de fleste mindst 12 måneder. Det er meget individuelt, hvor lang tid der bruges på de forskellige gradueringer, og det er således ikke en god målestok at sammenligne sig med de andre man træner sammen med. Indsats, tid, evne, talent, vilje, mål, ønsker m.m. er altafgørende for resultatet. Træner man f.eks. ikke i en periode pga. manglende tid, eller træner man kun "engang imellem", så vil det selvfølgelig tage længere tid. Børn bruger i sagens natur ofte længere tid på at lære teknikkerne og dermed således også på at bestå gradueringerne set i forhold til de voksne. Dog forudsætter det naturligvis, at man til enhver tid træner hos og bliver undervist af en kvalificeret instruktør. Den tid man bruger på træningen i klubben er således langt vigtigere end den tid man evt. bruger på træning hjemme i stuen. Det er med andre ord ikke kun tiden der er afgørende for resultatet. Det er tværtimod vigtigere, hvordan der trænes.

Tidskrav

Tidskravene på denne side er udstedt af vores hovedforbund Genseiryu Karate-do International Federation (GKIF-Japan). Dokumenterne er oversat direkte fra japansk for at skabe overblik for udøvere, der ønsker at kende til denne officielle internationale standard. Bemærk dog, at nedenstående intervaller er udregnet efter japansk målestok, hvor træningen foregår 2-4 dage om ugen og normalt 1½-2 timer pr. gang. Efter dansk målestok, hvor man f.eks. kun træner 2 dage om ugen af 1-1½ times varighed, skal der påregnes større tidsinterval. Tallene i parantes er de anslåede vejledende tidskrav efter dansk målestok med 2 træninger om ugen. Bemærk venligst, at der er tale om træning, og ikke bare tid.

Det skal understreges, at tidskravene ikke er forventet træningstid mellem hver grad. Tidskrav og intervaller på disse sider er de absolutte minimumskrav der skal være opfyldt, før man kan få lov til at gå til graduering. Tidsangivelserne er udelukkende en definition af de absolutte minimumskrav. Er man eliteudøver og træner hver dag, hele ugen, året rundt og har man i hele perioden en kvalificeret instruktør med sig hele vejen, vil man selvfølgelig gøre meget større fremskridt på kortere tid i forhold til en som kun træner 2 gange om ugen, men uanset hvor meget eller hvor lidt man træner, vil tidskravene altid være et udtryk for de absolutte minimumskrav der stilles. Intet andet.

Ferier, pauser og andet fravær tæller ikke med, og den tid skal lægges til.

Nuværende Grad Ønsket Grad Vejledende Tidskrav
Unge/Voksne Børn (ca. 4 - 14 år)
Nybegynder 10.kyu 1 md. (2 md.) 2 md. (3 md.)
10.kyu 9.kyu 1 md. (3 md.) 3 md. (4 md.)
9.kyu 8.kyu 1 md. (3 md.) 3 md. (6 md.)
8.kyu 7.kyu 2 md. (3 md.) 3 md. (6 md.)
7.kyu 6.kyu 2 md. (3 md.) 3 md. (6 md.)
6.kyu 5.kyu 2 md. (3 md.) 3 md. (6 md.)
5.kyu 4.kyu 2 md. (3 md.) 6 md. (9 md.)
4.kyu 3.kyu 3 md. (6 md.) 6 md. (9 md.)
3.kyu 2.kyu 3 md. (6 md.) 6 md. (9 md.)
2.kyu 1.kyu 3 md. (6 md.) 6 md. (1 år.)
1.kyu 1.dan 6 md. (1 år.) 1 år.
1.dan 2.dan - (2 år.) 1 år.
2.dan 3.dan - (3 år.) -
3.dan 4.dan 3 år. (4 år.) -
4.dan 5.dan 3 år. (5 år.) -
5.dan 6.dan 5 år. (6 år.) -
6.dan 7.dan 6 år. (7 år.) -
7.dan 8.dan 7 år. -

Pensum

Pensum på denne side er i nøje overensstemmelse med indholdet af de originale dokumenter udstedt af vores hovedforbund Genseiryu Karate-Do International Federation (GKIF-Japan). Dokumenterne er oversat direkte fra japansk for at skabe overblik for udøvere, der ønsker at kende til denne officielle internationale standard.

10.kyu 9.kyu
1 Sonoba-tsuki 1 Oi-tsuki/Gyaku-tsuki
2 Mae-geri 2 Mae-geri Jun-tsuki/Mae-geri Gyaku-tsuki
3 Sokuto-geri 3 Kokutsu-dachi
4 Uke-godan 4 Uke-godan (Zenkutsu/Kokutsu)
8.kyu 7.kyu
1 Suri-ashi 1 Mawashi-geri
2 Shiho Tsuki Keri 2 Ebi-geri
3 Heian Shodan 3 Heian Nidan
4 Yakusoku Kumite I 4 Yakusoku Kumite II
6.kyu 5.kyu
1 Zenkutsu, Kokutsu, Kiba, Neko-Ashi, Shiko 1 Sokuto-geri (Kekomi/Keage)
2 Shajo-geri 2 Nidan-geri
3 Heian Sandan 3 Heian Yondan
4 Jiyu Kumite 4 Jiyu Kumite
4.kyu 3.kyu
1 Ushiro-geri 1 Tobi Sokuto-geri
2 Heian Godan 2 Naihanchi
3 Dai Ichi Shitei Kata 3 Dai Ni Shitei Kata
4 Jiyu Kumite 4 Goshin Jutsu
5 ----- 5 Jiyu Kumite
2.kyu 1.kyu
1 Shiho Nuki 1 Happo Nuki
2 Wankan 2 Shukumine no Bassai
3 Dai Ichi/Ni Shitei Kata 3 Dai Ichi/Ni Shitei Kata
4 Gohon Kumite 4 Henka Kumite
5 Jiyu Kumite 5 Jiyu Kumite
1.dan 2.dan
1 Gusukuma no Chinto 1 Rohai
2 Sansai 2 Dai Ichi/Ni Shitei Kata
3 Dai Ichi/Ni Shitei Kata 3 Bo Jutsu Kihon Kata
4 Jiyu Kumite 4 Jiyu Kumite
5 Ronbun 5 -----
3.dan 4.dan
1 Koshokun Dai 1 Shukumine no Bassai Sho
2 Bo Jutsu Kumite Kata 2 Koshokun Sho
3 Nunchaku Kihon Kata 3 Nunchaku Kumite Kata (taibo)
4 Jiyu Kumite 4 Jiyu Kumite
5 ----- 5 Ronbun
5.dan 6.dan
1 Kata 1 Kata
2 Bunkai 2 Bunkai
7.dan 8.dan
Kata Kun på anbefaling fra Shihan-Kai (Japan)