din lokale karate klub siden 1988

Nye medlemmer kan starte hele året, men bedst er det i sep/okt og i jan/feb.
Træn gratis med, og se om karate er noget for dig. Alle er velkommen!

mandag onsdag
- børn (fra ca. 5 år) og evt. forældre
åben for alle grader

kl. 17:15 - 18:15
børn (fra ca. 5 år)
åben for alle grader

kl. 18:00 - 19:00
børn (fra ca. 5 år) og evt. forældre
fra 9.kyu og opefter

kl. 18:15 - 19:15
unge/voksne
åben for alle grader

kl. 19:00 - 20:30
unge/voksne
åben for alle grader

kl. 19:15 - 20:30

Her finder du klubben (du kan også finde klubben på Facebook)

Høng (Kommune) Skole
Gymnastiksalen
Odinsvej
4270 Høng
Den blå prik markerer klubbens beliggenhed. Det gule S er Høng Station.
Biler skal dreje ind fra Odinsvej og kan så køre helt ind til klubben.
Indgangen til gymnastiksalen findes til venstre under halvtaget i skolegården.
 Den blå prik markerer klubbens beliggenhed. Det gule S er Høng Station

Instruktører

instruktør funktion & tiltale grad undervisning & ansvar
Brian Kim Larsen Chefinstruktør
Sensei
3.dan Børn
Unge/Voksne
Øvede
Graduering

Børneattester

Alle vore instruktører er godkendt af Rigspolitichefen til undervisning af børn og unge under 15 år.

Bestyrelsen

navn funktion
Brian Kim Larsen Formand
Anne Krosby Wiese Kasserer
Brian Krosby Wiese Medlem

Priser

beskrivelse detaljer kr. pris
Medlemskontingent (uanset alder) Tre måneders medlemskab kr. 300,00
Medlemskontingent (familie) Tre måneders medlemskab for hele familien uanset antal familiemedlemmer (ved tre eller flere) kr. 675,00
Indmeldelse engangsgebyr, kun ved indmeldelse kr. 50,00
Forbundslicens (Genseiryu DK) ved indmeldelse, derefter en gang årligt i januar kr. 200,00

Betaling

Betaling kan ske kontant i klubben eller via Netbank.

Kontingentet må kun betales, når du har modtaget en opkrævning. Betales der for flere medlemmer på en gang f.eks. en familie, skal medlemsnummeret for blot et af medlemmerne bruges. Betalingen føres automatisk ind for alle i familien. Betaling via Netbank sker med betalings ID (kodelinie) på samme måde som ved girokort. Dog udsendes kun kodelinie og information om betalingsfrist m.m. Girokort fremsendes ikke.

Kodelinie: +71 < MEDLEMSNUMMER +86688123 <. (medlemsnummeret er altid på syv cifre).

Har du glemt dit medlemsnummer kan du få det ved kontakt til klubbens bestyrelse eller instruktører i klubben.

Betingelser

Ved indmeldelse skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, ligesom man skal vedgå sig klubbens vedtægter og følgende betingelser:

§ ... at følge den etikette og disciplin som udøves i en dojo (træningssal).
§ ... at deltagelse foregår på eget ansvar under kyndig vejledning af instruktørerne.
§ ... at der under ingen omstændigheder kan rejses erstatningskrav.
§ ... at klubben normalt er lukket mellem jul og nytår, i skolernes efterårsferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie og andre helligdage, hvor lokalerne ikke står til rådighed.
§ ... at indmeldelsen er fortløbende - ikke sæsonbestemt.
§ ... at udmeldelse skal ske skriftligt med forudgående varsel til udgangen af en måned.
§ ... at kontingentet skal betales senest d. 1. i måneden forud for den måned der betales for.
§ ... at Genseiryu forbundslicens betales ved indmeldelse og derefter én gang årligt.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen eller ved personlig henvendelse til chefinstruktøren i klubben.

Forbund

Dansk Genseiryu Karate-do Forbund (Genseiryu DK, GKIF-Danmark)
- Optaget som medlem 19. januar 2002.

Dansk Karate Forbund (D.Kar.F.)
- Optaget som fuldgyldigt medlem som vedtaget på Dansk Karate Forbunds generalforsamling 1. maj 2010.
- Optaget som associeret medlem som meddelt i mail/brev 23. marts 2010.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
- Optaget som medlem meddelt i skrivelse af 15. november 2002.

Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)
- Optaget som medlem meddelt i skrivelse af 20. oktober 1994.